>>Inici>>Serveis>>Software>> Qualitat Total Plus

Serveis

 ::Internet 
 ::Software 
 ::Sistemes 

Sistemes de Qualitat
Sistema Gestió Qualitat
Qualitat Producció
Qualitat Servei
Qualitat Atenció al Client
Qualitat Administració
EFQM Excelencia Qualitat
ISO 9000-9001:2000 Qualitat
ISO 14000-14001 Medi Ambient
OHSAS 18001 Prevenció PRL
ISO/TS 16949 Automoció
ISO 22000 Seguretat Alimentària

¿Què és el Qualitat Total Plus?

Qualitat Total Plus és una aplicació informàtica integrada, especialment dissenyada per la gestió de la documentació de Sistemes de Qualitat (ISO 9000, Excel·lència EFQM), Medi Ambient (ISO 14000) i Prevenció de Riscos Laborals.

Amb aquest sistema de gestió de la qualitat podreu:
Organitzar tots els documents del vostre sistema de qualitat mitjançant un sistema simple, potent i efectiu.
Controlar el sistema documental complert, d'acord amb la normes ISO.
Distribuir i controlar la difusió de la informació.
Compartir la informació amb empleats, proveïdors, clients… amb control absolut de confidencialitat.

Mòduls incorporats:

Comuns per totes les normatives
Manuals, Procedimients i Instruccions
Processos i Indicadors
Auditories
No Conformitats
Accions Correctives i Preventives
Incidències
Registres
Informes i Actes
Personal i Formació
Millora Contínua
EFQM (Excel·lència en la Qualitat)

ISO 9001:2000
Enquestes
Reclamacions
Calibracions
Mantenimenos
Proveïdors

ISO 14000
Aspectes Ambientals
Inspeccions MA
Control de Consums
Control de Residus
Requisits Legals
Substàncies Especials

Prevenció de Riscos Laborals
Gestió d'EPIs
Evaluació de Riscos
Comunicació de Riscos
Control de Observacions
Accidents de Treball
Vigilància de Salut
Requisits Legals

¡Rebeu més informació!